ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Τέσσερις από τις μεγαλύτερες Ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου προσφέρουν 1.240 θέσεις εργασίας με πολύ ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • Αριθμός Δυνητικών Εργαζομένων: min 300  max 1.240
  • Περίοδος: 6 – 12 μήνες (4 μήνες στην περίπτωση πρακτικής άσκησης)
  • Επαγγελματική Εμπειρία : 0 – 3 χρόνια
  • Εκπαίδευση/Κατάρτιση : βασικές γνώσεις (entry level)
  • Δεξιότητες : επικοινωνία, εξωστρέφεια
  • Άλλες : Καλή υγεία, κινητικότητα
  • Μισθός Εργαζομένου : 700 – 850 €/net (600 € για πρακτική)
  • Extras : διαμονή (ανά 2 ή 3) + διατροφή (3 γεύματα) + ασφάλιση

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ