Σε οκτώ επίπεδα κατατάσσει η χώρα μας τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που πλέον εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων καταρτίστηκε με στόχο την εθνική ή ευρωπαϊκή ταξινόμηση επιπέδου κατάρτισης, ώστε να διευκολύνεται η κατάρτιση των εργαζομένων.

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου Παιδείας, τα οκτώ επίπεδα προσόντων είναι τα εξής:

Επίπεδο 1

 • Απολυτήριο Δημοτικού.

Επίπεδο 2

 • Απολυτήριο Γυμνασίου.

Επίπεδο 3

 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΣΕΚ.
 • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 ΙΕΚ.

Επίπεδο 4

 • Πτυχίο ΕΠΑΣ
 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 3 ΕΠΑΛ.
 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου ΕΠΑΛ.
 • Απολυτήριο (Γενικού) Λυκείου.

Επίπεδο 5

 • Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ.
 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ.
 • Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής

Επίπεδο 6 (Bachelor Degree)

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο ΤΕΙ.
 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πενταετείς σπουδές, στρατιωτικές σχολές)

Επίπεδο 7 (Master’s Degree)

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Επίπεδο 8 (Doctorate)

 • Διδακτορικό Δίπλωμα

Δεν διευκρινίζεται ωστόσο στην πρόταση σε ποιο επίπεδο εντάσσονται τα ιδιωτικά κολέγια, θέμα για το οποίο είχαν υπάρξει διαφωνίες στο παρελθόν, καθώς οι εκπρόσωποί τους επέμεναν να ενταχθούν στο επίπεδο 6 των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.